About

Năm 2012 Casio Nhật Bản vừa mới trợ giúp để Công ty cổ phần Tie đồ dùng tính tiền Casio với tiếng việt, đồng thời Casio SE S300 là một trong những người mẫu vừa mới có khả năng được nâng cấp lên có tiếng Việt. Đấy là uy thế hết sức lớn về phần một số mảng đồ dùng tính tiền khác nữa, vì phần nhiều máy tính tiền ở Việt Nam giao diện tiếng anh( Tiếng việt không dấu). máy tính tiền

Recent Blogs

  1. No Items

    There is nothing to display yet, check back soon.

  1. No one has commented yet.

Post a comment

Cleo Keffer

Last login: 5 months ago
Cleo Keffer avatar

Cleo Keffer is a from Salt Lake City . Cleo Keffer has been member of this site for 5 months.

So far Cleo Keffer has earned 0pts and has 87 views!

Friends

No users fitting this criteria.

Forum Activity

    There is nothing to display yet, check back soon.